Gældende priser pr 1. marts 2021

Kr 850,- pr time.

  • Første besøg ca. 1 1/2 time
  • Afbud senest 24 timer før
  • Du skal være udredt for din smerte hos egen læge/på sygehus
  • Inden første besøg skal du udfylde et spørgeskema så jeg kan planlægge forløbet
  • Det vil være individuelt hvor mange behandlinger du har brug for, inden dit problem er løst.
  • Det afhænger af din modtagelighed for hypnose og hvor flittigt du træner selvhypnose.
  • Den første gang vil vi bruge lidt tid på at snakke om dit problem og dine ønsker/mål.