Videnskabeligt

Smerteforskning og hypnose


Hypnose har i dag vundet mere anerkendelse indenfor sundhedsvæsnet i takt med de med stigende beviser for at behandling med hypnose virker.


I en rapport fra 1995 konkluderede The National Institutes of Health i USA (som svarer til Sundhedstyrelsen), at der er stærke beviser for at hypnose kan lindre cancersmerter og have effekt på andre smertetilstande.


I laboratoriet er det i studier på raske forsøgspersoner påvist, at hypnose har effekt på smertetærsklen, og at disse ændringer er knyttet til en ændret hjerneaktivitet i hypnosetilstanden.


Det er desuden påvist i kliniske forsøg at hypnose har effekt på en lang række kroniske smertetilstande.

I min Ph.d. afhandling har jeg med et hjernescanningsstudie kunnet vise at også patienter med med kroniske ansigtssmerter var i stand til at påvirke smerteopfattelsen med hypnose og at denne ændring var forbundet med en ændring i hjerneaktiviteten i det center som registrer smerte.


Jeg påviste desuden i et kontrolleret forsøg, at patienter med kroniske ansigtsmerter var i stand til at reducere den daglige smerte med hypnose.